Samhällsansvar

Thorell Revisions policy för sponsring och CSR.

Thorell Revision grundades 1991 och är idag verksamt på tre orter — Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. Vi tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, löneadministration samt skatte- och företagsrådgivning.

Samarbete med lokala idrottsklubbar

Thorell Revision värnar om det lokala idrottslivet och vill därför vara en aktiv samarbetspartner. Vi ser samarbetet med lokala idrottsföreningar som en naturlig del av vår totala marknadsföring, där sponsring är ett viktigt komplement till andra kommunikationskanaler, som exempelvis print, web och sociala medier. Som i all vår marknadsföring är det en självklarhet att även samarbetet med idrottsklubbar genererar affärsmässiga möjligheter och stärker vårt varumärke.

CSR — Corporate Social Responsibility

Utöver samarbete med idrottsklubbar i form av sponsring engagerar sig Thorell Revision även i andra projekt med ambitionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ansökan om sponsring

Skicka din ansökan till norrkoping@thorell-revision.se.
Ansökan ska innehålla föreningens namn, kontaktperson, kontaktuppgifter och information om ert samarbetsförslag. Ni beskriver samarbetet utifrån exponering, associationsvärden och nätverk. Beslut om sponsring fattas av Thorell Revisions ledningsgrupp och kan ej överklagas.

  • Exponering

    Vilka typer av exponeringsytor kommer Thorell Revision att få ta del av? Matchprogram, skyltar, digitalskärmar, tryck på matchtröjor osv.

  • Associationsvärden

    Hur stärker samarbetet Thorell Revisions varumärke?

  • Nätverk

    Vilka typer av nätverk kommer Thorell Revision få ta del av? Vilka kundrelationer kan Thorell Revision skapa genom samarbetet?

Ansökan om CSR

Skicka din ansökan till norrkoping@thorell-revision.se.
Ansökan ska innehålla namn på ansvariga för projektet, dess målsättning, målgrupp, övergripande upplägg och uppgifter om hur resultatet av projektet kommer att redovisas. Beslut om CSR-engagemang fattas av Thorell Revisions ledningsgrupp och kan ej överklagas.