Pressmeddelande 19.12.03

Thorell Revision AB, fortsätter att stärka sin organisation genom att tillsätta extern styrelse

Vid dagens årsstämma utsågs Roger Ekström och Dick Svensson till styrelseledamöter.

Roger Ekström tillträder som ny ledamot och ordförande i styrelsen för Thorell Revision AB. Roger, född 1961, är idag även styrelseledamot i bl.a. Förvaltnings AB Lunden och Linköping Hockey Club. Han har lång erfarenhet från att äga och leda entreprenörsdriven verksamhet samt från Lundbergs där han var vice VD fram till 2018.

”Thorell Revision är ett intressant och spännande bolag med en stark marknadsposition. Jag har erfarenhet som köpare av revision och rådgivningstjänster och ser fram emot att medverka till Thorell Revisions fortsatta framgångar och tillväxt”, säger Roger Ekström.

Dick Svensson är auktoriserad revisor och inkommande styrelseledamot. Dick har över 35 års erfarenhet av revisions- och rådgivningsbranschen. Som tidigare delägare i PwC har han framgångsrikt varit delaktig i utvecklingen av såväl PwC som sina kunders olika verksamheter.  

”Jag ser fram emot att kunna bidra till Thorell Revisions fortsatta utveckling. Jag är övertygad om att mina tidigare erfarenheter kan komma väl till pass i det läge bolaget befinner sig i. Jag känner stor entusiasm över att få komma igång med arbetet tillsammans med Roger och övriga ledamöter i styrelsen”, säger Dick Svensson.

Fredrik Thorell, delägare: ”Thorell Revision verkar i en bransch under stor förändring och vi har upplevt en enorm tillväxt de senaste åren, med en nyanställd per månad de senaste 15 månaderna! Vi är nästan 50 medarbetare på våra 3 kontor och vi ser en fortsatt tillväxt inom samtliga affärsområden. Att tillsätta externa styrelseledamöter och skapa ett mer formaliserat strategiskt fokus är helt rätt för oss. Vi är glada för att båda våra förstahandsval accepterade erbjudandet! Dick & Rogers kontaktnät och erfarenheter kommer bidra till bolagets utveckling i allmänhet och vår ambition att stärka vår position som Östergötlands största fristående revisionsbyrå, samt kommande kontorsetableringar.”

För mer information, kontakta:

Patrik Fjärstedt,
delägare Thorell Revision AB
+46 708 36 48 95
patrik@thorell-revision.se

Roger Ekström,
styrelseordförande Thorell Revision AB
+46 708 16 07 10
roger.ekstrom@solebokonsult.se

Om Thorell Revision AB
Bolaget grundades 1991 och är en premiumleverantör av revision, redovisningstjänster, löneadministration och rådgivning till företag och organisationer. Antalet anställda uppgår till 49 fördelade på 3 orter: Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. Vår vision är att tillhandahålla revision och ekonomisk rådgivning så att våra kunder kan förstå, styra och utveckla sin verksamhet och därmed öka sin konkurrenskraft. Vi vill vara förstahandsvalet för entreprenörer som vill driva företag.

Vi är medlemmar i Baker Tilly Sverige som är ett nätverk av 70 fristående byråer. Det ger oss tillgång till en bred kompetens men även ett globalt nätverk genom Baker Tilly International som finns representerade i 147 länder. Thorell Revision AB är ett av Revisorsinspektionen registrerat revisionsbolag.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf
Ladda ner pressbild